Quo — tu domā?

LV EN

Sāc domāt

Uzzini, kas ir Debašu Līderu skola un kādēļ tev ir vērts tajā piedalīties!

Debates ir nodarbe tādiem cilvēkiem kā Tu - cilvēkiem, kuriem patīk runāt par svarīgāko, cilvēkiem, kuriem patīk domāt, cilvēkiem, kuriem patīk būs sociāli aktīviem, nevis sēdēt un neko nedarīt.

Debašu Līderu skola

Debašu Līderu skola ir neformālās izglītības projekts, ko rīko Latvijas Debašu asociācija „QUO tu domā?” sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Rīgas Ekonomikas augstskolu. 

Latvijas Debašu asociācijas virsmērķis ir attīstīt iedzīvotāju spēju kritiski izvērtēt dažādus viedokļus un argumentēti pamatot savu skatupunktu. Vadoties pēc šī mērķa, realizēta arī Debašu līderu skola, par projekta ietvaros sasniedzamajiem mērķiem izvirzot to, ka 40 jaunieši un 20 skolotāji no visas Latvijas apgūtu tādas debašu prasmes kā argumentāciju, publisko runu, mediju pratību, ievadu ekonomikā un politikā un pazītu loģikas kļūdas ikdienas runā.

Pirmā Debašu Līderu skola tika realizēta 2016/2017 mācību gadā. Vēlmi piedalīties projektā izteica 45 skolu skolotāji un skolēni no visas Latvijas, bet dalību projektā uzsāka un projektu absolvēja 23 skolu dalībnieki no Rīgas un reģioniem. Projekts norisinājās septiņu sesiju formā, dalībniekiem tiekoties reizi mēnesī Rīgas Ekonomikas augstskolā. Pirmās sesijas laikā, dalībnieki piedalījās ievadlekcijās par debašu prasmēm – argumentāciju, publisko runu, loģikas kļūdām u.t.t. Jau nākamās lekcijas laikā skolēnu un studenti mācījās atsevišķi, skolotājiem apgūstot debašu organizēšanu, līdzekļu piesaisti un mācoties par neformālo izglītību, bet skolēniem apgūstot dažādus debašu formātus un praksē strādājot ar saviem debašu mentoriem.

Katram skolēnam un skolotājam visa projekta garumā bija iespēja strādāt kopā ar savu mentoru – pieredzējušu debatētāju-, kas palīdzēja debašu klubu veidošanā dalībnieku skolās, organizēja skolēnu dalību starptautiskajos turnīros un bija kontaktpersona starp projekta rīkotājiem un dalībniekiem.

Kopumā Debašu Līderu skolas ietvaros teju visās dalībskolās ir nodibināti debašu klubi, kurus vada paši skolēni un skolotāji. Projekta ietvaros skolēni piedalījušies starptautiskos debašu turnīros Latvijā un arī ārpus tās. Bet divi projekta dalībnieki, kas uzrādījuši vislabākos rezultātus projekta laikā, piedalīsies Kembridžas Universitātes debašu turnīrā šī gada novembrī. Līdz ar debašu klubu nodibināšanu un dalību debašu turnīros, vairumā skolu paši skolēni rīkojuši skolas un starp-skolu debašu turnīrus, kā arī piedalījušies publiskajās debatēs, diskusijās un interneta debates platformā IR.lv.

Līdz šim projektā piedalījušies skolēni un skolotāji no sekojošām skolām:

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Auces vidusskola

Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

Babītes vidusskola

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Bērzpils vidusskola*

Cēsu Valsts ģimnāzija

Daugavpils 9.vidusskola

Dobeles Valsts ģimnāzija

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola

Grobiņas ģimnāzija

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola*

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Jūrmalas Alternatīvā skola

Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola

Liepājas 7.vidusskola

Limbažu 3.vidusskola

Līvānu 1. vidusskola

Purvciema vidusskola

Puškina liceja

Rēzeknes 2.vidusskola

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

Rīgas 40.vidusskola

Rīgas 64. vidusskola*

Rīgas 89. vidusskola

Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas Austrumu vidusskola

Rīgas Humanitārā vidusskola

Rīgas Ķengaraga vidusskola

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Rīgas Kultūras vidusskola

Rīgas Valsts 1. Ģimnāzija

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

RTU Inženierzinātņu vidusskola

Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola

Siguldas Valsts ģimnāzija

Tukuma 2.vidusskola*

Ulbrokas vidusskola

Vaiņodes vidusskola

Valmieras Valsts ģimnāzija

Ventspils 6.vidusskola

* izturēja konkursu, bet nepiedalījās projekta pasākumos

Seko līdzi mūsu aktivitātēm un iesaisties!